Vi har över 30 års sammanlagd erfarenhet av kliniskt arbete, med stor erfarenhet av behandling, utredning och handledning. Längre vidareutbildningar har vi inom hälsopsykologi, konsultation, neuropsykologi, NPF (autism, adhd, mm) samt utvecklingspsykologi.

Vi har ett helhetsperspektiv både huvud, kropp och själ. Relationer och sammanhang, arbete och fritid. Samarbetet med Energi hälsocenter och övriga verksamheter i huset ger möjlighet att se och möta hela människan. En drivande kraft i vårt arbete är tron på att positiv förändring är möjlig och på varje människas utvecklingspotential

 
Lennart Ewaldsson, Psykologforum

Lennart Ewaldsson, Psykologforum

Lennart

Lennart Ewaldsson är legitimerad psykolog och klinisk specialist inom neuropsykologi.  Har främst arbetat med barn, familjer och vuxna där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har varit den bidragande orsaken till kontakten. Har under många år utbildat och handlett personal. Har ett stort intresse för hälsopsykologi och hur man finner positiva val och acceptans i sitt livspussel. Arbetar KBT-inriktat.

 

Karolina Haglund, Psykologforum

Karolina Haglund, Psykologforum

Karolina

Karolina Haglund är legitimerad psykolog och fördjupar sig inom barn- och ungdomspsykologi, är i slutfasen av sin specialistutbildning. Har erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna från olika tjänster inom den offentliga vården, både primär- och specialistnivå. Samtalsbehandling har alltid löpt som en röd tråd och utgångspunkten är ett brett pragmatiskt helhetsperspektiv med inslag från olika metoder med främst KBT-inriktning.